Konkurs "Nasz Pasażer"


Regulamin konkursu "Nasz Pasażer". Pobierz.

Sprzedaż biletów miesięcznych

Godziny otwarcia kasy biletów miesięcznych:

    data          od - do

24.11.2016   7:30 - 14:30
25.11.2016   7:30 - 14:30
28.11.2016   6:45 - 15:30
29.11.2016   6:45 - 16:00
30.11.2016   6:45 - 16:00
01.12.2016   6:45 - 16:00
02.12.2016   6:45 - 16:00
05.12.2016   6:45 - 16:00
06.12.2016   7:30 - 14:30
07.12.2016   7:30 - 14:30
08.12.2016   7:30 - 14:30

Nowe ceny biletów miesięcznych

Od dnia 26.10.2016r. wprowadzamy nowe, niskie ceny biletów miesięcznych na trasach:

Długi Kąt - Józefów - Tereszpol - Biłgoraj
Zagrody - Goraj - Frampol - Biłgoraj

      


Nowe PROMOCJE !!!

   Od 20.06.2016r. w PKS Biłgoraj sp. z o.o. obowiązują NOWE PROMOCYJNE ceny biletów w komunikacji zwykłej i pospiesznej na trasach do:

Biłgoraja, Cieszanowa, Jarosławia, Kielc, Krakowa, Księżpola, Leżajska, Lublina, Lubaczowa, Łańcuta, Majdanu Starego, Nadrzecza, Piotrkowa, Przemyśla, Radecznicy, Rzeszowa, Sarzyny, Stalowej Woli, Tarnogrodu, Tomaszowa Lub., Warszawy, Zamchu, Zamościa, Zwierzyńca.

      


Szczegóły >> Promocje.

Zmiany w rozkładzie

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Biłgoraju Sp. z o.o. informuje, że z dn. 01.09.2016r. zawiesza wykonywanie n/w kursów.

Biłgoraj - Radecznica z godz. 10:30
Radecznica - Biłgoraj z godz. 8:15

Bilety miesięczne

Uczniowie, którzy po raz pierwszy chcą zakupić bilet miesięczny zobowiązani są do wypełnienia " Zamówienie na bilet miesięczny"

Wypełniony druk z pieczątką szkoły(pracy) oraz zdjęciem należy złożyć w kasie biletów miesięcznych.

Druk do pobrania

Ogłoszenie

ZARZĄD
Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Biłgoraju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Biłgoraju

działając w imieniu Województwa Lubelskiego na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r., poz. 2016 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz. U. Nr 35, poz. 303 z późn. zm.)

ogłasza o przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania uprawnionym pracownikom

4.800 (słownie: czterech tysięcy ośmiuset) udziałów Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Biłgoraju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Biłgoraju, każdy w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesięciu złotych).

  1. Lista uprawnionych pracowników obejmująca okresy zatrudnienia tych osób w komercjalizowanym przedsiębiorstwie komunalnym i w Spółce oraz łączny okres zatrudnienia w tych podmiotach zostanie wywieszona w dniu 10 czerwca 2016 roku w siedzibie Spółki przy ul. Konopnickiej 7 w Biłgoraju.
  2. Uprawnieni pracownicy, którym wadliwie określono ich okres zatrudnienia w Spółce, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia listy, o której mowa w pkt. 1 tj. do dnia 24 czerwca 2016 roku mogą złożyć pisemną reklamację w siedzibie Spółki przy ul. Konopnickiej 7 w Biłgoraju, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7: 00 do 15: 00 (w pokoju Sekretariatu).
  3. Do reklamacji należy dołączyć dokumenty poświadczające okres zatrudnienia w Spółce bądź inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków uzyskania uprawnień do nieodpłatnego nabycia udziałów.
  4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia przez komisję powołaną przez Zarząd Spółki. O sposobie jej rozpatrzenia wnoszący reklamację zostanie powiadomiony na piśmie. Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje tok postępowania reklamacyjnego.
  5. Prawo do nieodpłatnego nabycia udziałów Spółki może być realizowanedo dnia 16 sierpnia 2018 roku. Po upływie tego terminu prawo do nieodpłatnego nabycia udziałów wygasa, z wyjątkiem spadkobierców uprawnionych pracowników spełniających warunki wskazane w art. 38c ust. 5 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Termin powyższy nie może być przedłużony ani przywrócony niezależnie od przyczyny jego niedotrzymania przez uprawnionego.
  6. O przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania udziałów Spółki osoby uprawnione zostaną poinformowane odrębnym ogłoszeniem.

Kalendarz


Dzisiaj jest: Piątek
9 Grudnia 2016
Imieniny obchodzą
Delfina, Joachim, Joachima, Leokadia,
Loda, Waleria, Wielisława, Wiesław

Do końca roku zostało 23 dni.
Zodiak: Strzelec

Oferta

Wynajem autobusów i busów

Zegar

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Biłgoraju Sp. z o. o.
ul. M. Konopnickiej 7,23-400 Biłgoraj | tel:84 686 10 46 | fax: 84 686 23 15 |
sekretariat@pks-bilgoraj.pl | www.pks-bilgoraj.pl

Licznik odwiedzin

dzisiaj 10 | Wczoraj 180 | W Tygodniu 638 | W miesiącu 1229 | Ogółem 77807