Jesteśmy Beneficjentem PARP oraz PFR

Firma Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Biłgoraju Sp. z O. O. jest beneficjentem projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Celem Projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Pomoc finansowa udzielona na podstawie programu nr SA. 57015 (2020/N). Planowane efekty:
Środki na kapitał obrotowy – zaspokojenie pilnych potrzeb w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

Całkowity koszt realizacji Projektu: 246 450,51 zł. Wkład EFRR: 246 450,51 zł.


Przewiń stronę w górę ↑↑↑