Ulgi i promocje

ULGI USTAWOWE

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Biłgoraju Sp. z o.o. zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego udziela zniżek osobom uprawnionym. Ustawa przewiduje dużą liczbę ulg ustawowych, ale nie każda z nich jest dostępna na danym rodzaju komunikacji . Dlatego też warto zapoznać się z tabelą poniżej, aby wiedzieć jakie ulgi, na jakim rodzaju komunikacji przysługują.

WYKAZ ULG USTAWOWYCH – BILETY JEDNORAZOWE

Zestawienie ważne od 01.02.2021

OSOBY UPRAWNIONE Zniżka Rodzaj komunikacji
Pospieszna Przyśpieszona Zwykła
Poseł, Senator
100% tak tak tak
Dziecko do 4 lat – bez oddzielnego miejsca
100% nie tak tak
Straż Graniczna – Ochrona Szlaków Komunikacyjnych 100% tak tak tak
Opiekun Inwalidy Wojennego – I Grupa oraz
opiekun osoby niesamodzielnej
95% tak tak tak
Przewodnik Niewidomego 95% tak tak tak
Osoba niewidoma – niesamodzielna 93% nie nie tak
Straż Graniczna na służbie, Policjant na służbie, Funkcjonariusz Celno – Skarbowy, Żołnierz Żandarmerii Wojskowej; Żołnierz Służby Zasadniczej 78% nie tak tak
Niewidomy – ofiara działań wojennych 78% tak tak tak
Opiekun dziecka niepełnosprawnego 78% tak tak tak
Inwalida Wojenny I Grupa 78% tak tak tak
Niepełnosprawni (dotyczy wyłącznie dzieci, młodzieży i studentów)t 78% tak tak tak
Dziecko do 4 lat – osobne miejsce 78% nie tak tak
Osoba niewidoma – niesamodzielna 51% tak tak nie
Kombatant 51% nie tak tak
Osoba represjonowana – NOWA ULGA 51% nie tak tak
Osoba Niesamodzielna oraz inwalidzi I grupa 49% nie nie tak
Osoba Niesamodzielna oraz inwalidzi I grupa 37% tak tak nie
Weteran Inwalida 37% nie tak tak
Niewidomy – jeśli nie jest uznany za niesamodzielnego 37% tak tak tak
Dziecko 4-6 lat 37% nie tak tak
Inwalida Wojenny (zaliczonej do innej niż I gr. inw.) 37% tak tak tak
Honorowy Dawca Krwi – Z dn. 01.07.23 ULGA ZAWIESZONA 33% nie tak tak

WYKAZ ULG USTAWOWYCH – BILETY MIESIĘCZNE

Zestawienie ważne od 01.02.2021

OSOBY UPRAWNIONE Zniżka Rodzaj komunikacji
Pospieszna Przyśpieszona Zwykła
Niewidomy – niesamodzielny 93% nie nie tak
Dziecko niepełnosprawne 78% tak tak tak
Niewidomy – niesamodzielny 51% tak tak nie
Student; doktorant 51% nie tak tak
Uczeń 49% nie tak tak
Niewidomy – jeśli nie jest uznany za niesamodzielnego 37% tak tak tak
Nauczyciel 33% nie nie tak

PROMOCJE I ULGI HANDLOWE

Stosowanie promocji i ulg handlowych przez przewoźników jest dobrowolne. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Biłgoraju korzysta z tej możliwości i najczęściej udziela ulg handlowych dla dzieci, studentów i seniorów.

W CZASIE EPIDEMII COVID-19 ULGI HANDLOWE NIE OBOWIĄZUJĄ

PROMOCJA NA BILETY ONLINE

Bilety on-line


Przewiń stronę w górę ↑↑↑