Czym jest EM-Karta?

Czym jest EM-karta?
EM-karta to elektroniczna, zbliżeniowa karta działająca z wykorzystaniem fal radiowych. Umożliwia wielokrotny zapis i odczyt informacji w niej zawartych. PKS w Biłgoraju Sp. z o.o. wykorzystuje tą technologię do skopiowania do karty biletu sprzedawanego w postaci papierowej na dotychczasowych zasadach, celem wprowadzenia nowej oferty oraz ułatwienia obsługi pasażerów.

Czy operacja wyrobienia EM-karty odbywa się co miesiąc?Nie. Jednorazowo wyrobiona EM-karta może służyć pasażerowi przez wiele lat. Przewidywana ilość cykli zapisu i odczytu karty wynosi 100’000. Po „zużyciu” jednego biletu ta sama karta ładowana jest ponownie kolejnym biletem.

Jeżeli zgubię EM-karta lub zostanie ona zniszczona, czy kolejną kartę otrzymam również bezpłatnie?Nie. Wydanie drugiej karty wiąże się z uiszczeniem opłaty w wysokości 30zł brutto.

Czy w przypadku zgubienia/ utracenia EM-karty lub biletu papierowego mogę korzystać z przejazdów tylko na podstawie EM-karty lub biletu papierowego?

W przypadku zgubienia biletu papierowego pasażer może korzystać z przejazdów pod warunkiem uzyskania od PKS w Biłgoraju Sp. z o.o. zaświadczenia o zakupie biletu, natomiast w przypadku zgubienia EM – karty przejazd może się odbywać wyłącznie po wydaniu nowej EM – karty, której kwota to 30 zł brutto.

Czy w przypadku zgubienia EM-karty można dokonać zwrotu biletu tylko na podstawie paragonu fiskalnego lub samej karty?
Nie.

W jakim celu wydawany jest paragon fiskalny?Płatnicy podatku VAT mają taki obowiązek; paragon jest również zgodnie z prawem przewozowym, dokumentem poświadczającym ubezpieczenie podróżnego na czas podróży.

Czy konieczne jest posiadanie paragonu fiskalnego w chwili wsiadania do autobusu?Tak, należy posiadać zarówno bilet papierowy – paragon, jak i EM- kartę.

Czy bilet kupiony z EM-kartą limituje ilość przejazdów w ciągu jednego dnia tylko do przejazdu tam i z powrotem?Pasażer, który wykupi bilet z EM-kartą uprawniony jest do dwóch przejazdów w skali dnia.

Czy w czasie podróży, posiadając EM-kartę i paragon fiskalny muszę mieć przy sobie również dowód osobisty lub inny dokument tożsamości?

Tak, aby potwierdzić tożsamość posiadacza EM – karty. Ponadto jeżeli pasażer zakupił bilet objęty ulgą ustawową to zgodnie z przepisami dotyczącymi ww. ulg pasażer musi posiadać przy sobie dokument uprawniający go do ww. ulgi, np.: legitymację szkolną, legitymację studencką itd.

Jak należy przechowywać EM-kartę?
EM-karta nie wymaga specjalnych warunków przechowywania. Jednakże zginanie jej, przekrzywianie w niskich temperaturach (poniżej 4 stopni Celsjusza) może doprowadzić do jej złamania, natomiast podgrzewanie lub działanie temperatury wyższej niż 50 stopni Celsjusza spowoduje jej rozwarstwienie. Należy również unikać trzymania karty w miejscach takich jak tylne kieszenie spodni i podobne ponieważ może to doprowadzić do stałego odkształcenia karty.

Jak należy przykładać EM-kartę?
EM-kartę należy przykładać do bileterki bez jej zbytniego wyginania, aż do momentu poprawnego jej „zarejestrowania”. Nadmierne wygięcie może spowodować zniszczenie karty i konieczność zakupu nowej.

Czy w autobusie można przedłużyć bilet miesięczny?
Tak, jeżeli okres jego ważności minął.

Kierowca nie może przedłużyć mojego biletu w autobusie, dlaczego?
Bilety mogą się nie przedłużać u kierowcy ze względu na zmiany w jakichkolwiek danych rozkładu jazdy lub w przypadku przerw z zakupie kolejnych biletów. W takim przypadku należy przedłużyć bilet w kasie na Dworcu Autobusowym.


Przewiń stronę w górę ↑↑↑