Rozk砤d wa縩y od: 14.02.2024
TARNOGR覦 P.PS. 835/121
ROZKD ODJAZD覹 Wszystkie stanowiska
Kierunek przez Godziny odjazdu
BIORAJ PL. W. KSI石POL Szk. 06:13 S 1 07:03 S 1 08:10 Dg 1
BIORAJ PL. W. KSI石POL Szk. 06:07 HD 1
ZANIE
BIORAJ PL. W. KSI石POL TANEW 07:06 S 1 07:08 Dm 1
BIORAJ,D.A KSI石POL Szk. 09:18 Dm 1 10:48 Dh 1 11:53 S 1
15:11 D 1 18:13 S 1
BIORAJ,D.A KSI石POL TANEW 08:43 S 1 12:58 d 1 13:38 S 1
14:48 S 1
OZNACZENIA KURS覹
D - kursuje od poniedzia砶u do pi箃ku, opr骳z 渨i箃
d - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzie 寃i箃 Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
g - nie kursuje w dniu 24.XII
h - nie kursuje w Wielk Sobot oraz w dniu 24.XII
HD - kursuje od poniedzia砶u do pi箃ku opr骳z 渨i箃 w okresie wakacji, ferii zimowych i przerw
渨i箃ecznych
m - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
S - kursuje w dni nauki szkolnej,