Rozk砤d wa縩y od: 20.03.2023
TARNOGR覦 P.BN. 835/123
ROZKD ODJAZD覹 Wszystkie stanowiska
Kierunek przez Godziny odjazdu
BIORAJ PL. W. KSI石POL Szk. 06:03 HD 1
ZANIE
BIORAJ PL. W. TARNOGR覦 06:06 S 1 06:53 S 1
KSI石POL Szk.
BIORAJ PL. W. TARNOGR覦 07:01 Dm+ 1
KSI石POL TANEW
BIORAJ,D.A TARNOGR覦 09:12 Dm 1 11:45 S 1
KSI石POL Szk. 15:05 D 1
BIORAJ,D.A TARNOGR覦 08:37 S 1 14:37 S 1
KSI石POL TANEW
TARNOGR覦 Rynek 17:11 S 1
OZNACZENIA KURS覹
+ - w roku szkolnym kurs wykonywany do Pl. Wolno渃i, w dni wolne od nauki szk. kurs wykonywany do
Dworca Autobusowego
D - kursuje od poniedzia砶u do pi箃ku opr骳z 渨i箃
HD - kursuje od poniedzia砶u do pi箃ku opr骳z 渨i箃, w okresie wakacji, ferii zimowych i przerw
渨i箃ecznych
m - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
S - kursuje w dni nauki szkolnej,