Rozk砤d wa縩y od: 03.06.2024
TARNOGR覦 P.BN. 835/123
ROZKD ODJAZD覹 Wszystkie stanowiska
Kierunek przez Godziny odjazdu
BIORAJ PL. W. KSI石POL Szk. 06:03 HD 1
ZANIE
BIORAJ PL. W. TARNOGR覦 06:06 S@ 1 06:53 S 1
KSI石POL Szk.
BIORAJ PL. W. TARNOGR覦 07:03 Dm 1
KSI石POL TANEW
BIORAJ,D.A TARNOGR覦 09:12 Dm 1 11:45 S@ 1 15:05 D@ 1
KSI石POL Szk.
BIORAJ,D.A TARNOGR覦 08:37 S 1 13:32 S 1 14:42 S 1
KSI石POL TANEW
TARNOGR覦 Rynek 17:11 Dm 1
OZNACZENIA KURS覹
@ - kursuje w dniu 02.V i 31.V.2024
D - kursuje od poniedzia砶u do pi箃ku, opr骳z 渨i箃 i 02.V.2024, 31.V.2024
HD - kursuje od poniedzia砶u do pi箃ku opr骳z 渨i箃 w okresie wakacji, ferii zimowych i przerw
渨i箃ecznych
m - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
S - kursuje w dni nauki szkolnej, opr骳z dni 02.V.2024, 31.V.2024