Rozk砤d wa縩y od: 05.03.2024
PSY 835/119
ROZKD ODJAZD覹 Wszystkie stanowiska
Kierunek przez Godziny odjazdu
BIORAJ PL. W. KSI石POL Szk. 06:16 S 1 07:06 S 1 07:12 S 1
08:13 Dg 1
BIORAJ PL. W. KSI石POL Szk. 06:08 HD 1
ZANIE
BIORAJ PL. W. KSI石POL TANEW 07:09 S 1 07:11 Dm 1
BIORAJ,D.A KSI石POL Szk. 07:51 S 1 09:21 Dm 1 10:51 Dh 1
11:56 S 1 14:42 S 1 15:14 D 1
15:37 S 1 18:16 S 1
BIORAJ,D.A KSI石POL TANEW 08:46 S 1 13:00 d 1 13:40 S 1
14:50 S 1
KSI石POL SZKO 13:59 S 1
OZNACZENIA KURS覹
D - kursuje od poniedzia砶u do pi箃ku, opr骳z 渨i箃
d - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzie 寃i箃 Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
g - nie kursuje w dniu 24.XII
h - nie kursuje w Wielk Sobot oraz w dniu 24.XII
HD - kursuje od poniedzia砶u do pi箃ku opr骳z 渨i箃 w okresie wakacji, ferii zimowych i przerw
渨i箃ecznych
m - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
S - kursuje w dni nauki szkolnej,