Rozk砤d wa縩y od: 20.03.2023
MARKOWICZE 835/114
ROZKD ODJAZD覹 Wszystkie stanowiska
Kierunek przez Godziny odjazdu
CHMIELEK SZKO 2943L/11 12:37 S 1
G覼D LIPI裇KI BISZCZA I 16:00 S 1
BISZCZA III
HORYNIEC ZDR覬 KOWA 849/68 17:44 dnV 1
LUBACZ覹
KOZAKI przy dr.gmi. TARNOGR覦 11:42 S 1
OBSZA APTEKA
KSI石POL SZKO 07:32 S 1
LUCH覹 DOLNY II KSI石POL Szk. 08:14 Dm 1 13:55 D 1
TARNOGR覦
LUCH覹 DOLNY III KSI石POL Szk. 10:59 S 1 16:01 S 1
TARNOGR覦
KOWA 849/68 CHMIELEK SZKO 09:07 S 1
OSUCHY I- szko砤 KSI石POL Szk. 15:55 S 1
PSY I skrz. 2
POTOK G覴NY SKRZ. BISZCZA I 11:34 D 1 14:45 S 1
BISZCZA III 16:00 HDm 1
POTOK G覴NY SKRZ. TARNOGR覦 15:38 S 1
RZESZ覹 D.A. TARNOGR覦 07:54 d 1
LE疉JSK D.A.
SZARAJ覹KA SKRZ. KSI石POL Szk. 11:30 S 1 13:55 S 1
PSY I skrz. 2
TARNOGR覦 Rynek KSI石POL Szk. 07:26 HDg 1 10:16 Dh 1
13:01 S 1 16:59 Dh 1
17:59 S 1
TARNOGR覦 Rynek KSI石POL Szk. 07:26 S 1
KORCH覹 II SZKO
WOLA OBSZANSKA III TARNOGR覦 14:49 S 1 15:54 Dm 1
R盈ANIEC SZKO
W覮KA BISKA KSI石POL Szk. 12:57 S 1
W覮KA BISKA KSI石POL Szk. 15:10 S 1
疉RY II
ZAMCH SKR CHMIELEK SZKO 15:32 S 1 16:37 Dh 1
KOWA 849/68
ZAMCH SKR KSI石POL Szk. 10:37 Dm 1
CHMIELEK SZKO
ZAMCH SKR KOWA 849/68 14:45 S 1
ZAMCH SKR KOWA 849/68 13:45 Dh 1
DORBOZY
疉RY II KSI石POL Szk. 06:49 S 1
OZNACZENIA KURS覹
D - kursuje od poniedzia砶u do pi箃ku opr骳z 渨i箃
d - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzie 寃i箃 Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
g - nie kursuje w dniu 24.XII
h - nie kursuje w Wielk Sobot oraz w dniu 24.XII
HD - kursuje od poniedzia砶u do pi箃ku opr骳z 渨i箃, w okresie wakacji, ferii zimowych i przerw
渨i箃ecznych
m - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
n - nie kursuje w Wielk Sobot oraz w dniach 24 i 31.XII
S - kursuje w dni nauki szkolnej,
V - kurs przyspieszony