Rozk砤d wa縩y od: 27.05.2024
MARKOWICZE 835/114
ROZKD ODJAZD覹 Wszystkie stanowiska
Kierunek przez Godziny odjazdu
G覼D LIPI裇KI BISZCZA I 16:00 S 1
BISZCZA III
HORYNIEC ZDR覬 KOWA 849/68 17:44 dnV 1
LUBACZ覹
KOZAKI przy dr.gmi. CHMIELEK SZKO 12:15 S 1
KOWA II SZK.
KSI石POL SZKO 07:32 S 1
LUCH覹 DOLNY II KSI石POL Szk. 08:16 Dm 1 13:56 D@ 1
TARNOGR覦
LUCH覹 DOLNY III KSI石POL Szk. 10:36 S 1 11:01 S@ 1
TARNOGR覦 16:01 S@ 1
KOWA 849/68 CHMIELEK SZKO 09:05 S 1
OBSZA SZKO TARNOGR覦 11:42 S 1 13:07 S 1
R盈ANIEC SZKO
OSUCHY I- szko砤 KSI石POL Szk. 15:55 S 1
PSY I skrz. 2
POTOK G覴NY SKRZ. BISZCZA I 11:34 D 1 14:45 S 1
BISZCZA III 16:00 HDm 1
POTOK G覴NY SKRZ. TARNOGR覦 15:38 S 1
RZESZ覹 D.A. TARNOGR覦 07:54 d 1
LE疉JSK D.A.
SZARAJ覹KA SKRZ. KSI石POL Szk. 11:30 S 1 13:55 S 1
PSY I skrz. 2
TARNOGR覦 Rynek KSI石POL Szk. 07:26 HDg 1 10:16 HDh 1
10:16 Dh 1 16:59 Dh 1
17:54 S 1
TARNOGR覦 Rynek KSI石POL Szk. 07:26 S@ 1
KORCH覹 II SZKO
WOLA OBSZANSKA III TARNOGR覦 14:49 S 1 15:54 Dm 1
R盈ANIEC SZKO
W覮KA BISKA KSI石POL Szk. 15:10 S 1
疉RY II
ZAMCH SKR CHMIELEK SZKO 10:36 Dm 1 15:30 S 1
KOWA 849/68 16:35 Dh 1
ZAMCH SKR KOWA 849/68 14:45 S 1
ZAMCH SKR KOWA 849/68 13:45 Dh 1
DORBOZY
疉RY II KSI石POL Szk. 07:10 S 1
OZNACZENIA KURS覹
@ - kursuje w dniu 02.V i 31.V.2024
D - kursuje od poniedzia砶u do pi箃ku, opr骳z 渨i箃 i 02.V.2024, 31.V.2024
d - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzie 寃i箃 Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
g - nie kursuje w dniu 24.XII
h - nie kursuje w Wielk Sobot oraz w dniu 24.XII
HD - kursuje od poniedzia砶u do pi箃ku opr骳z 渨i箃 w okresie wakacji, ferii zimowych i przerw
渨i箃ecznych
m - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
n - nie kursuje w Wielk Sobot oraz w dniach 24 i 31.XII
S - kursuje w dni nauki szkolnej, opr骳z dni 02.V.2024, 31.V.2024
V - kurs przyspieszony