Rozkład ważny od: 10.01.2022
MAJDAN STARY SKLEP 2928L/06
ROZKŁAD ODJAZDÓW Wszystkie stanowiska
Kierunek przez Godziny odjazdu
BIŁGORAJ - ZUS 858/14B DEREŹNIA III 15:07 Dm 1
BIŁGORAJ PL. W. 07:26 S 1
BIŁGORAJ PL. W. DEREŹNIA III 06:12 HDm 1 08:07 HD 1
11:04 D 1 13:07 D 1
BIŁGORAJ,D.A 14:03 S 1
KSIĘŻPOL SZKOŁA MAJDAN ST. 07:17 S 2
ZANIE
MAJDAN STARY 06:09 Dm 2 13:04 D 2
15:04 Dm 2
MAJDAN STARY ZA GÓRĄ 08:43 D 2
MARKOWICZE Z-D 13:26 S 2 14:21 S 2
NADRZECZE WIEŚ DEREŹNIA III 05:17 D 1 06:12 S 1
BIŁGORAJ PL.WOL 06:59 D 1 08:07 S 1
08:53 D 1 15:54 D 1
TARNOGRÓD Rynek ZANIE 16:49 Dh 2
TARNOGRÓD Rynek ZANIE 17:49 S 2
KORCHÓW II SZKO
WÓLKA BISKA MAJDAN ST. 12:33 S 2
ZANIE
ZANIE 06:52 D 2 07:54 S 2
07:54 HD 2 10:54 D 2
15:44 D 2
OZNACZENIA KURSÓW
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
h - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniu 24.XII
HD - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt, w okresie wakacji, ferii zimowych i przerw
  świątecznych oraz w dniach 20-22.12 i 3-5.01 i 7.01
m - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
S - kursuje w dni nauki szkolnej