Rozk砤d wa縩y od: 16.09.2023
MAJDAN NOWY 835/110
ROZKD ODJAZD覹 Wszystkie stanowiska
Kierunek przez Godziny odjazdu
CHMIELEK SZKO 2943L/11 12:32 S 1
G覼D LIPI裇KI BISZCZA I 15:57 S 1
BISZCZA III
HORYNIEC ZDR覬 KOWA 849/68 17:40 dnV 1
LUBACZ覹
KOZAKI przy dr.gmi. TARNOGR覦 11:38 S 1
OBSZA APTEKA
KULASZE 12:37 S 3
LUCH覹 DOLNY II KSI石POL Szk. 08:11 Dm 1 13:52 D 1
TARNOGR覦
LUCH覹 DOLNY III KSI石POL Szk. 10:56 S 1 15:58 S 1
TARNOGR覦
KOWA 849/68 CHMIELEK SZKO 09:02 S 1
MARKOWICZE CEG. 835/112 07:10 S 1
OSUCHY I- szko砤 KSI石POL Szk. 15:52 S 1
PSY I skrz. 2
POTOK G覴NY SKRZ. BISZCZA I 11:31 D 1 14:42 S 1
BISZCZA III 15:57 HDm 1
POTOK G覴NY SKRZ. TARNOGR覦 15:33 S 1
RZESZ覹 D.A. TARNOGR覦 07:50 d 1
LE疉JSK D.A.
SZARAJ覹KA SKRZ. KSI石POL Szk. 11:27 S 1 13:52 S 1
PSY I skrz. 2
TARNOGR覦 Rynek KSI石POL Szk. 07:23 HDg 1 10:13 Dh 1
12:58 S 1
TARNOGR覦 Rynek KSI石POL Szk. 07:23 S 1
KORCH覹 II SZKO
WOLA OBSZANSKA III TARNOGR覦 14:44 S 1 15:49 Dm 1
R盈ANIEC SZKO
W覮KA BISKA KSI石POL Szk. 15:07 S 1
疉RY II
ZAMCH SKR CHMIELEK SZKO 15:27 S 1 16:32 Dh 1
KOWA 849/68
ZAMCH SKR KSI石POL Szk. 10:32 Dm 1
CHMIELEK SZKO
ZAMCH SKR KOWA 849/68 14:42 S 1
ZAMCH SKR KOWA 849/68 13:42 Dh 1
DORBOZY
疉RY II KSI石POL Szk. 06:46 S 1
OZNACZENIA KURS覹
D - kursuje od poniedzia砶u do pi箃ku, opr骳z 渨i箃
d - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzie 寃i箃 Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
g - nie kursuje w dniu 24.XII
h - nie kursuje w Wielk Sobot oraz w dniu 24.XII
HD - kursuje od poniedzia砶u do pi箃ku opr骳z 渨i箃, w okresie wakacji, ferii zimowych i przerw
渨i箃ecznych
m - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
n - nie kursuje w Wielk Sobot oraz w dniach 24 i 31.XII
S - kursuje w dni nauki szkolnej,
V - kurs przyspieszony