Rozk砤d wa縩y od: 20.09.2021
KSI石POL I -TANEW
ROZKD ODJAZD覹 Wszystkie stanowiska
Kierunek przez Godziny odjazdu
CHMIELEK SZKO 2943L/11 12:39 S 2
G覼D LIPI裇KI BISZCZA I 11:37 Dm 3 16:02 S 3
BISZCZA III
HORYNIEC ZDR覬 KOWA 849/68 11:59 dP* 2 17:45 dnV 2
LUBACZ覹
KOZAKI przy dr.gmi. TARNOGR覦 11:33 S 2
DORBOZY
KSI石POL SZKO 07:38 S 3
LUCH覹 DOLNY II PSY I skrz. 2 13:58 HDm 3
PSY II
LUCH覹 DOLNY II TARNOGR覦 08:15 Dm 3 13:56 S 3
LUCH覹 DOLNY III TARNOGR覦 11:01 S 3 16:03 S 3
KOWA 849/68 CHMIELEK SZKO 09:09 S 2
KOWA 849/68 SZOSTAKI 15:57 S 2
POTOK G覴NY SKRZ. BISZCZA I 14:47 S 3 16:02 HDm 3
BISZCZA III
POTOK G覴NY SKRZ. TARNOGR覦 15:40 S 2
RZESZ覹 D.A. TARNOGR覦 07:54 d 2
LE疉JSK D.A.
SZARAJ覹KA SKRZ. PSY I skrz. 2 11:32 S 3 13:56 S 3
PSY II 15:51 S 3
TARNOGR覦 Rynek 10:18 Dm 3 13:03 S 3
TARNOGR覦 Rynek KORCH覹 II SZKO 07:28 Dm 3 16:58 Dm 3
17:57 S 3
WOLA OBSZANSKA III TARNOGR覦 14:50 S 2 15:55 Dm 2
R盈ANIEC SZKO
W覮KA BISKA KSI石POL Szk. 12:59 S 3
W覮KA BISKA KSI石POL Szk. 15:11 S 3
疉RY II
ZAMCH SKR CHMIELEK SZKO 10:39 Dm 2 15:34 S 2
KOWA 849/68 16:39 Dm 2
ZAMCH SKR KOWA 849/68 14:47 S 2
ZAMCH SKR KOWA 849/68 13:47 D 2
DORBOZY
疉RY II KSI石POL Szk. 06:20 S 3
OZNACZENIA KURS覹
* - na kursie w Bi砱oraju mo縠 nast筽i przesiadka do innego pojazdu
D - kursuje od poniedzia砶u do pi箃ku opr骳z 渨i箃
d - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzie 寃i箃 Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
HD - kursuje od poniedzia砶u do pi箃ku opr骳z 渨i箃, w okresie wakacji, ferii zimowych i przerw
渨i箃ecznych
m - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
n - nie kursuje w Wielk Sobot oraz w dniach 24 i 31.XII
P - kurs pospieszny
S - kursuje w dni nauki szkolnej
V - kurs przyspieszony