Rozk砤d wa縩y od: 20.03.2023
KORCZ覹 SZKO 835/106
ROZKD ODJAZD覹 Wszystkie stanowiska
Kierunek przez Godziny odjazdu
CHMIELEK SZKO 2943L/11 12:25 S 1
EDWARD覹 MAJDAN NOWY 12:35 S 1 14:44 S 1
BRODZIAKI
G覴ECKO KO孋IELNE MAJDAN NOWY 15:29 S 1
ALEKSANDR覹 II
G覼D LIPI裇KI BISZCZA I 15:50 S 1
BISZCZA III
HORYNIEC ZDR覬 KOWA 849/68 17:35 dnV 1
LUBACZ覹
J覼EF覹 UL.KR. MAJDAN NOWY 10:04 Dh 1 13:44 Dm 1
ALEKSANDR覹 II
KOZAKI przy dr.gmi. TARNOGR覦 11:30 S 1
OBSZA APTEKA
KSI石POL SZKO MAJDAN ST. 07:05 S 1
ZANIE
KULASZE 12:20 S 1
LUCH覹 DOLNY II KSI石POL Szk. 08:05 Dm 1 13:46 D 1
TARNOGR覦
LUCH覹 DOLNY III KSI石POL Szk. 10:50 S 1 15:52 S 1
TARNOGR覦
KOWA 849/68 CHMIELEK SZKO 08:55 S 1
MARKOWICZE CEG. 835/112 07:01 S 1
OSUCHY I- szko砤 KSI石POL Szk. 15:45 S 1
PSY I skrz. 2
POTOK G覴NY SKRZ. BISZCZA I 11:24 D 1 14:35 S 1
BISZCZA III 15:50 HDm 1
POTOK G覴NY SKRZ. TARNOGR覦 15:26 S 1
RZESZ覹 D.A. TARNOGR覦 07:45 d 1
LE疉JSK D.A.
SZARAJ覹KA SKRZ. KSI石POL Szk. 11:20 S 1 13:45 S 1
PSY I skrz. 2
TARNOGR覦 Rynek KSI石POL Szk. 07:17 HDg 1 10:07 Dh 1
12:52 S 1
TARNOGR覦 Rynek KSI石POL Szk. 07:17 S 1
KORCH覹 II SZKO
WOLA OBSZANSKA III TARNOGR覦 14:36 S 1 15:41 Dm 1
R盈ANIEC SZKO
W覮KA BISKA KSI石POL Szk. 14:50 S 1
疉RY II
W覮KA BISKA MAJDAN ST. 12:20 S 1
ZANIE
ZAMCH SKR CHMIELEK SZKO 15:20 S 1 16:25 Dh 1
KOWA 849/68
ZAMCH SKR KSI石POL Szk. 10:25 Dm 1
CHMIELEK SZKO
ZAMCH SKR KOWA 849/68 14:35 S 1
ZAMCH SKR KOWA 849/68 13:35 Dh 1
DORBOZY
疉RY II KSI石POL Szk. 06:39 S 1
OZNACZENIA KURS覹
D - kursuje od poniedzia砶u do pi箃ku opr骳z 渨i箃
d - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzie 寃i箃 Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
g - nie kursuje w dniu 24.XII
h - nie kursuje w Wielk Sobot oraz w dniu 24.XII
HD - kursuje od poniedzia砶u do pi箃ku opr骳z 渨i箃, w okresie wakacji, ferii zimowych i przerw
渨i箃ecznych
m - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
n - nie kursuje w Wielk Sobot oraz w dniach 24 i 31.XII
S - kursuje w dni nauki szkolnej,
V - kurs przyspieszony