Rozkład ważny od: 01.06.2021
DEREŹNIA ZAGRODY I SZK. 05 06
ROZKŁAD ODJAZDÓW Wszystkie stanowiska
Kierunek przez Godziny odjazdu
BIŁGORAJ PL. W. 06:21 Dm 1 07:27 S 1
08:17 HDm 1 11:14 Dm 1
13:10 Dm 1 14:14 S 1
15:11 Dm 1 18:03 S 1
KULASZE DEREŹNIA 15:37 S 2
MAJDAN STARY DEREŹNIA III 04:58 Dm 2 05:53 Dm 2
08:26 Dm 2 12:48 Dm 2
14:48 Dm 2
MAJDAN STARY ZA GÓRĄ DEREŹNIA III 16:33 S 2 17:23 S 2
MARKOWICZE Z-D DEREŹNIA III 13:13 S 2
MARKOWICZE Z-D DEREŹNIA III 14:05 S 2
ZANIE
NADRZECZE WIEŚ BIŁGORAJ PL.WOL 05:27 Dm 1 07:09 S 1
07:27 HDm 1 08:14 S 1
08:51 Dm 1 16:03 Dm 1
17:01 S 1
TARNOGRÓD Rynek 16:34 HD 2
ZANIE DEREŹNIA III 06:41 Dm 2 07:36 Dm 2
10:33 Dm 2 15:28 Dm 2
OZNACZENIA KURSÓW
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
HD - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt, w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych
  przerw świątecznych oraz w dniach 13.03-27.03
m - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
S - kursuje w dni nauki szkolnej (od 15.05.2021)