Rozk砤d wa縩y od: 03.06.2024
BIORAJ,D.A
ROZKD ODJAZD覹 Stanowisko 4
Kierunek przez Godziny odjazdu
EDWARD覹 MAJDAN NOWY 12:30 S
BRODZIAKI
LUCH覹 DOLNY II KSI石POL Szk. 08:00 Dm 13:40 D@
TARNOGR覦
LUCH覹 DOLNY III KSI石POL Szk. 10:20 S 15:45 S@
TARNOGR覦
OBSZA SZKO TARNOGR覦 11:25 S 12:50 S
R盈ANIEC SZKO
POTOK G覴NY SKRZ. TARNOGR覦 15:20 S
TARNOGR覦 Rynek DERE廚IA 17:30 S
KSI石POL Szk.
TARNOGR覦 Rynek DERE廚IA 16:25 Dh
ZANIE
TARNOGR覦 Rynek KSI石POL Szk. 07:10 HDg 10:00 HDh
TARNOGR覦 Rynek KSI石POL Szk. 07:10 S@
PSY I skrz. 2
WOLA OBSZANSKA III TARNOGR覦 14:30 S 15:35 Dm
R盈ANIEC SZKO
OZNACZENIA KURS覹
@ - kursuje w dniu 02.V i 31.V.2024
D - kursuje od poniedzia砶u do pi箃ku, opr骳z 渨i箃 i 02.V.2024, 31.V.2024
g - nie kursuje w dniu 24.XII
h - nie kursuje w Wielk Sobot oraz w dniu 24.XII
HD - kursuje od poniedzia砶u do pi箃ku opr骳z 渨i箃 w okresie wakacji, ferii zimowych i przerw
渨i箃ecznych
m - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
S - kursuje w dni nauki szkolnej, opr骳z dni 02.V.2024, 31.V.2024