Rozk砤d wa縩y od: 31.10.2022
BIORAJ,D.A
ROZKD ODJAZD覹 Stanowisko 4
Kierunek przez Godziny odjazdu
EDWARD覹 MAJDAN NOWY 12:30 S
BRODZIAKI
KOZAKI przy dr.gmi. TARNOGR覦 11:25 S
OBSZA APTEKA
LUCH覹 DOLNY II KSI石POL Szk. 08:00 Dm 13:40 D
TARNOGR覦
LUCH覹 DOLNY III KSI石POL Szk. 10:45 S 15:45 S
TARNOGR覦
POTOK G覴NY SKRZ. TARNOGR覦 15:20 S
TARNOGR覦 Rynek KSI石POL Szk. 07:10 HDg 10:00 Dh 12:45 S
TARNOGR覦 Rynek KSI石POL Szk. 07:10 S
KORCH覹 II SZKO
TARNOGR覦 Rynek ZANIE 16:25 Dh 17:25 S
KSI石POL Szk.
WOLA OBSZANSKA III TARNOGR覦 14:30 S 15:35 Dm
R盈ANIEC SZKO
OZNACZENIA KURS覹
D - kursuje od poniedzia砶u do pi箃ku opr骳z 渨i箃
g - nie kursuje w dniu 24.XII
h - nie kursuje w Wielk Sobot oraz w dniu 24.XII
HD - kursuje od poniedzia砶u do pi箃ku opr骳z 渨i箃, w okresie wakacji, ferii zimowych i przerw
渨i箃ecznych
m - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
S - kursuje w dni nauki szkolnej,