Rozk砤d wa縩y od: 11.12.2017
MARKOWICZE CEG. 835/112
ROZKD ODJAZD覹 Wszystkie stanowiska
Kierunek przez Godziny odjazdu
G覼D LIPI裇KI BISZCZA I 11:35 D 1 15:50 S 1
BISZCZA III 15:50 HDm 1
KORCH覹 V KSI石POL Szk. 13:20 S 1
KOZAKI przy dr.gmi. TARNOGR覦 11:29 S 1
DORBOZY
KSI石POL SZKO 07:29 S 1
LE疉JSK D.A. BISZCZA I 06:52 D 1
POTOK G.SZKO
LUBACZ覹 ul. S硂wackiego KOWA 06:33 HCd 1 17:48 dg 1
LUBACZ覹 ul. S硂wackiego TARNOGR覦 06:56 S 1
OBSZA APTEKA
LUCH覹 DOLNY II KSI石POL Szk. 08:07 D 1 13:45 D(6)dn 1
TARNOGR覦
LUCH覹 DOLNY III KSI石POL Szk. 11:14 D 1 15:54 D 1
TARNOGR覦
KOWA 849/68 SZOSTAKI 15:43 S 1
KOWA II SZK. SZARAJ覹KA 12:35 S 1
SZOSTAKI
OBSZA APTEKA 863/37 KORCH覹 I 15:38 HDm 1
KORCH覹 V
OBSZA APTEKA 863/37 TARNOGR覦 15:41 S 1
R盈ANIEC SZKO
POTOK G.SKRZ. BISZCZA I 14:45 S 1
BISZCZA III
POTOK G.SKRZ. TARNOGR覦 15:35 S 1
RZESZ覹 D.A. TARNOGR覦 07:59 a 1 15:13 5fnd 1
LE疉JSK D.A. 16:34 7fnd 1
SZARAJ覹KA SKRZ. KORCH覹 I 11:28 S 1 13:53 S 1
KORCH覹 V 15:33 S 1
TARNOGR覦 Rynek KSI石POL Szk. 06:19 D 1 07:24 D 1
09:29 D6dn 1 10:29 D 1
12:14 D 1 15:32 HD 1
16:21 D 1 17:34 D6dn 1
WOLA OBSZANSKA III TARNOGR覦 14:46 S 1
R盈ANIEC SZKO
W覮KA BISKA KSI石POL Szk. 13:04 S 1
W覮KA BISKA KSI石POL Szk. 14:33 S 1
疉RY II
ZAMCH SKR KOWA 09:04 S 1 10:34 S 1
11:54 D 1 13:43 7-5dm* 1
14:43 D 1 15:19 S 1
16:14 D 1
ZYNIE OSP, 12 KSI石POL Szk. 06:38 S 1
OZNACZENIA KURS覹
(6) - kursuje w soboty na trasie Bi砱oraj DA - Tarnogr骴 Rynek
* - nie kursuje w soboty i w dzie Bo縠go Cia砤
5 - kursuje w pi箃ki
6 - kursuje w soboty
7 - kursuje w niedziele
7-5 - kursuje od niedzieli do pi箃ku opr骳z 渨i箃
a - nie kursuje w pierwszy dzie 寃i箃 Wielkanocnych oraz w dniu 25.XII
C - kursuje w soboty, niedziele i 渨i阾a
D - kursuje od poniedzia砶u do pi箃ku opr骳z 渨i箃
d - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzie 寃i箃 Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
f - nie kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw 渨i箃ecznych
g - nie kursuje w dniu 24.XII
H - kursuje codziennie w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw 渨i箃ecznych
HD - kursuje od poniedzia砶u do pi箃ku opr骳z 渨i箃, w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych
przerw 渨i箃ecznych
m - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
n - nie kursuje w Wielk Sobot oraz w dniach 24 i 31.XII
S - kursuje w dni nauki szkolnej
uwagazm  kopia.bmp