Rozkład ważny od: 01.03.2020
MAJDAN ST. SZK.
ROZKŁAD ODJAZDÓW Wszystkie stanowiska
Kierunek przez Godziny odjazdu
BIŁGORAJ PL. W. 07:29 S 1 07:30 S 1
BIŁGORAJ PL. W. DEREŹNIA III 06:12 HD 1 08:08 HD 1
11:06 D 1 13:02 D 1
15:03 Dm 1 15:51 HD 1
BIŁGORAJ,D.A 07:27 S 1 07:30 S 1
14:35 S 1
BIŁGORAJ,D.A MAJDAN SZKOŁA 07:17 S 1
KSIĘŻPOL SZKOŁA MAJDAN ST. 07:15 S 2
ZANIE
KULASZE 12:30 S 2 13:25 S 2
14:20 S 2
MAJDAN STARY 05:08 D 2 12:51 D 2
14:01 S 2 14:56 Dm 2
MAJDAN STARY ZA GÓRĄ 08:34 S 2 16:31 Dm 2
17:31 Dm 2
MARKOWICZE Z-D 13:25 S 2 14:20 S 2
NADRZECZE WIEŚ DEREŹNIA III 05:18 D 1 06:12 S 1
BIŁGORAJ PL.WOL 07:01 D 1 08:08 S 1
08:43 S 1 14:13 S 1
15:50 S 1 16:53 Dm 1
17:54 Dm 1
WÓLKA BISKA MAJDAN ST. 12:30 S 2
ZANIE
ZANIE 06:01 D 2 06:49 D 2
07:44 S 2 07:44 HD 2
10:41 D 2 15:36 S 2
15:36 HD 2
OZNACZENIA KURSÓW
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
HD - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt, w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych
  przerw świątecznych
m - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
S - kursuje w dni nauki szkolnej