Rozkład ważny od: 05.02.2019
MAJDAN ST. SZK.
ROZKŁAD ODJAZDÓW Wszystkie stanowiska
Kierunek przez Godziny odjazdu
BIŁGORAJ PL. W. 07:29 S 1 07:30 S 1
BIŁGORAJ PL. W. DEREŹNIA III 05:22 Dl 1 06:02 D 1 07:01 D 1
07:45 D 1 08:48 D 1 09:48 S 1
11:02 D 1 12:58 D 1 14:50 D 1
15:07 Dm 1 15:49 D 1 16:47 Dm 1
17:48 Dm 1
BIŁGORAJ,D.A 07:30 S 1 13:35 S 1
BIŁGORAJ,D.A KULASZE 14:35 S 1
KORCZÓW
KORCHÓW V KULASZE 12:40 S 2
KSIĘŻPOL Szk.
KSIĘŻPOL SZKOŁA MAJDAN ST. 07:15 S 2
ZANIE
MAJDAN STARY 05:18 Dl 2 05:47 D 2 08:35 D 2
09:23 S 2 10:48 D 2 12:53 D 2
14:03 D 2 14:58 Dm 2 16:35 Dm 2
17:27 Dm 2
MARKOWICZE Z-D ZANIE 13:35 S 2 14:35 S 2
WÓLKA BISKA MAJDAN ST. 12:40 S 2
ZANIE
ZANIE 06:43 D 2 07:33 D 2 15:41 D 2
OZNACZENIA KURSÓW
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
l - nie kursuje w dniu 31.XII
m - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
S - kursuje w dni nauki szkolnej