Rozkład ważny od: 11.04.2019
MAJDAN ST. SZK.
ROZKŁAD ODJAZDÓW Wszystkie stanowiska
Kierunek przez Godziny odjazdu
BIŁGORAJ PL. W. 07:29 S 1 07:30 S 1
BIŁGORAJ PL. W. DEREŹNIA III 05:22 Dl 1 06:02 D 1
07:01 D 1 07:45 D 1
08:48 D 1 09:48 S 1
10:48 D 1 11:02 D 1
12:58 D 1 14:50 D 1
15:07 Dm 1 15:49 D 1
BIŁGORAJ UL.KRZESZ. IV MEWA DEREŹNIA III 17:38 S 1
BIŁGORAJ,D.A 07:27 S 1 07:30 S 1
13:35 S 1 14:35 S 1
BIŁGORAJ,D.A MAJDAN SZKOŁA 07:17 S 1
KORCHÓW VI 2956L/13 KULASZE 12:40 S 1
KSIĘŻPOL Szk.
KSIĘŻPOL SZKOŁA MAJDAN ST. 07:15 S 2
ZANIE
MAJDAN STARY 05:18 Dl 2 05:47 D 2
08:35 D 2 09:23 S 2
10:36 D 2 10:48 D 2
12:53 D 2 14:03 D 2
14:58 Dm 2 17:47 Dm 2
MAJDAN STARY ZA GÓRĄ 06:32 D 2 07:39 S 2
08:24 D 2 14:42 D 2
15:18 S 2 16:24 Dm 2
17:11 S 2
MARKOWICZE Z-D ZANIE 13:35 S 2 14:35 S 2
NADRZECZE WIEŚ DEREŹNIA III 05:52 S 1 07:07 D 1
08:03 S 1 08:39 D 1
14:01 S 1 14:57 Dm 1
15:39 S 1 16:37 Dm 1
17:58 Dm 1
WOLA DEREŹNIAŃSKA I 05:36 S 2 13:48 S 2
WÓLKA BISKA MAJDAN ST. 12:40 S 2
ZANIE
ZANIE 06:43 D 2 07:33 D 2
15:41 D 2
OZNACZENIA KURSÓW
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
l - nie kursuje w dniu 31.XII
m - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
S - kursuje w dni nauki szkolnej