Rozkład ważny od: 01.03.2020
MAJDAN STARY SKLEP 2928L/06
ROZKŁAD ODJAZDÓW Wszystkie stanowiska
Kierunek przez Godziny odjazdu
BIŁGORAJ PL. W. 07:26 S 1
BIŁGORAJ PL. W. DEREŹNIA III 06:11 HD 1 08:07 HD 1
11:05 D 1 13:01 D 1
15:02 Dm 1 15:50 HD 1
BIŁGORAJ,D.A 14:03 S 1
KSIĘŻPOL SZKOŁA MAJDAN ST. 07:17 S 2
ZANIE
MAJDAN STARY 05:09 D 2 12:52 D 2
14:03 S 2 14:57 Dm 2
MAJDAN STARY ZA GÓRĄ 08:35 S 2 16:32 Dm 2
17:32 Dm 2
MARKOWICZE Z-D 13:27 S 2 14:22 S 2
NADRZECZE WIEŚ DEREŹNIA III 05:17 D 1 06:11 S 1
BIŁGORAJ PL.WOL 07:00 D 1 08:07 S 1
08:42 S 1 14:12 S 1
15:49 S 1 16:52 Dm 1
17:53 Dm 1
WÓLKA BISKA MAJDAN ST. 12:33 S 2
ZANIE
ZANIE 06:02 D 2 06:50 D 2
07:45 S 2 07:45 HD 2
10:42 D 2 15:37 S 2
15:37 HD 2
OZNACZENIA KURSÓW
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
HD - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt, w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych
  przerw świątecznych
m - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
S - kursuje w dni nauki szkolnej