Rozkład ważny od: 03.06.2019
MAJDAN STARY SKLEP 2928L/06
ROZKŁAD ODJAZDÓW Wszystkie stanowiska
Kierunek przez Godziny odjazdu
BIŁGORAJ PL. W. 07:26 S 1
BIŁGORAJ PL. W. DEREŹNIA III 06:21 HD 1 11:05 D 1
13:01 D 1 15:02 Dm 1
15:50 HD 1 17:37 Dm 1
BIŁGORAJ,D.A 14:03 S 1
KSIĘŻPOL SZKOŁA MAJDAN ST. 07:17 S 2
ZANIE
MAJDAN STARY 05:17 D 2 12:52 D 2
14:03 S 2 14:57 Dm 2
MAJDAN STARY ZA GÓRĄ 08:35 D 2 16:32 Dm 2
17:32 Dm 2
MARKOWICZE Z-D 13:32 S 2 14:32 S 2
NADRZECZE WIEŚ DEREŹNIA III 05:27 D 1 06:21 S 1
07:00 D 1 08:06 S 1
08:42 D 1 14:22 S 1
15:49 S 1 16:52 Dm 1
WÓLKA BISKA MAJDAN ST. 12:43 S 2
ZANIE
ZANIE 06:02 D 2 06:50 D 2
07:45 S 2 10:42 D 2
15:37 S 2 15:37 HD 2
OZNACZENIA KURSÓW
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
HD - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt, w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych
  przerw świątecznych
m - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
S - kursuje w dni nauki szkolnej