Rozk砤d wa縩y od: 15.07.2019
MAJDAN NOWY 835/110
ROZKD ODJAZD覹 Wszystkie stanowiska
Kierunek przez Godziny odjazdu
BIORAJ,D.A MAJDAN SZKO 13:08 S 1
LIPOWIEC STARY
G覼D LIPI裇KI BISZCZA I 11:32 D 1 15:47 S 1
BISZCZA III
HORYNIEC ZDR覬 KOWA 849/68 17:41 dhV 1
LUBACZ覹
KORCH覹 VI 2956L/13 KSI石POL Szk. 13:18 S 1
KORCH覹 VI 2956L/13 KULASZE 12:48 S 1
KSI石POL Szk.
KOZAKI przy dr.gmi. TARNOGR覦 11:28 S 1
DORBOZY
KSI石POL SZKO MAJDAN ST. 07:12 S 1
ZANIE
LIPINY DOLNE TARNOGR覦 11:58 S 1
LUBACZ覹 TARNOGR覦 06:54 S 1
OBSZA APTEKA
LUBACZ覹 ul. S硂wackiego 02 KOWA 849/68 06:30 HD 1
LUCH覹 DOLNY II TARNOGR覦 08:16 D 1 13:52 D(6)n 1
LUCH覹 DOLNY III TARNOGR覦 10:56 D 1 15:53 D 1
KOWA 849/68 SZOSTAKI 15:42 S 1
KOWA II SZK. 2943L/18 SZARAJ覹KA 12:33 S 1
SZOSTAKI
MARKOWICZE CEG. 835/112 07:10 S 1
POTOK G覴NY SKRZ. BISZCZA I 14:42 S 1 15:47 HD 1
BISZCZA III
POTOK G覴NY SKRZ. TARNOGR覦 15:33 S 1
RZESZ覹 D.A. TARNOGR覦 07:58 a 1 15:10 5fd 1
LE疉JSK D.A. 16:33 7fnd 1
SZARAJ覹KA SKRZ. KORCH覹 I 11:27 S 1 13:52 S 1
KORCH覹 V 15:32 S 1
SZARAJ覹KA SKRZ. TARNOGR覦 06:18 HD 1
TARNOGR覦 Rynek 07:23 D 1 09:13 D 1
10:13 D6n 1 12:58 D 1
15:31 HD 1 16:23 D 1
17:43 D6n 1 19:27 Dm 1
WOLA OBSZANSKA III KORCH覹 I 15:37 HDm 1
KORCH覹 V
WOLA OBSZANSKA III TARNOGR覦 14:44 S 1 15:39 S 1
R盈ANIEC SZKO
W覮KA BISKA KSI石POL Szk. 14:32 S 1
疉RY II
W覮KA BISKA MAJDAN ST. 12:36 S 1
ZANIE
ZAMCH SKR KOWA 849/68 09:02 S 1 10:32 S 1
11:52 D 1 13:42 D7*dm 1
14:42 D 1 15:17 S 1
16:12 D 1
ZYNIE OSP, 12 KSI石POL Szk. 06:36 S 1
OZNACZENIA KURS覹
(6) - kursuje w soboty na trasie Bi砱oraj DA - Tarnogr骴 Rynek
5 - kursuje w pi箃ki
6 - kursuje w soboty
7 - kursuje w niedziele
7* - Kursuje w niedziele w roku szkolnym
a - nie kursuje w pierwszy dzie 寃i箃 Wielkanocnych oraz w dniu 25.XII
D - kursuje od poniedzia砶u do pi箃ku opr骳z 渨i箃
d - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzie 寃i箃 Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
f - nie kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw 渨i箃ecznych
H - kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw 渨i箃ecznych
h - nie kursuje w Wielk Sobot oraz w dniu 24.XII
HD - kursuje od poniedzia砶u do pi箃ku opr骳z 渨i箃, w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych
przerw 渨i箃ecznych
m - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
n - nie kursuje w Wielk Sobot oraz w dniach 24 i 31.XII
S - kursuje w dni nauki szkolnej
V - kurs przyspieszony