Rozk砤d wa縩y od: 31.05.2018
KSI石POL I -TANEW
ROZKD ODJAZD覹 Wszystkie stanowiska
Kierunek przez Godziny odjazdu
G覼D LIPI裇KI BISZCZA I 11:40 D 2 15:55 S 2
BISZCZA III 15:55 HDm 2
HORYNIEC ZDR覬, AL.Przyje焠i C KOWA 12:35 dP 1 17:45 dhV 1
LUBACZ覹
KORCH覹 V KSI石POL Szk. 13:25 S 2
KOZAKI przy dr.gmi. TARNOGR覦 11:33 S 1
DORBOZY
KSI石POL SZKO 07:38 S 2
LE疉JSK D.A. BISZCZA I 06:55 D 2
POTOK G.SZKO
LUBACZ覹 ul. S硂wackiego 02 KOWA 06:36 HD 1
LUBACZ覹, ul J.S硂wacki 01 TARNOGR覦 07:01 S 1
OBSZA APTEKA
LUCH覹 DOLNY II KSI石POL Szk. 08:10 D 2 13:48 D(6)dn 2
TARNOGR覦
LUCH覹 DOLNY III KSI石POL Szk. 11:18 D 2 15:58 D 2
TARNOGR覦
KOWA 849/68 SZOSTAKI 15:47 S 1
KOWA II SZK. SZARAJ覹KA 12:38 S 2 12:42 S 2
SZOSTAKI
OBSZA APTEKA 863/37 KORCH覹 I 15:42 HDm 2
KORCH覹 V
OBSZA APTEKA 863/37 TARNOGR覦 15:45 S 1
R盈ANIEC SZKO
POTOK G.SKRZ. BISZCZA I 14:50 S 2
BISZCZA III
POTOK G.SKRZ. TARNOGR覦 15:40 S 1
RZESZ覹 D.A. TARNOGR覦 08:02 a 1 15:16 5fd 1
LE疉JSK D.A. 16:37 7fnd 1
SZARAJ覹KA SKRZ. KORCH覹 I 11:32 S 2 13:57 S 2
KORCH覹 V 15:37 S 2
TARNOGR覦 Rynek KSI石POL Szk. 06:23 D 2 07:28 D 2
09:33 D6dn 2 10:33 D 2
12:18 D 2 15:36 HD 2
16:25 D 2 17:38 D6dn 2
WOLA OBSZANSKA III TARNOGR覦 14:50 S 1
R盈ANIEC SZKO
W覮KA BISKA KSI石POL Szk. 13:09 S 2
W覮KA BISKA KSI石POL Szk. 14:36 S 2
疉RY II
ZAMCH SKR KOWA 09:09 S 1 10:39 S 1
11:59 D 1 13:47 7-5dm* 1
14:47 D 1 15:24 S 1
16:19 D 1
ZYNIE OSP, 12 KSI石POL Szk. 06:41 S 2
OZNACZENIA KURS覹
(6) - kursuje w soboty na trasie Bi砱oraj DA - Tarnogr骴 Rynek
* - nie kursuje w soboty i w dzie Bo縠go Cia砤
5 - kursuje w pi箃ki
6 - kursuje w soboty
7 - kursuje w niedziele
7-5 - kursuje od niedzieli do pi箃ku opr骳z 渨i箃
a - nie kursuje w pierwszy dzie 寃i箃 Wielkanocnych oraz w dniu 25.XII
D - kursuje od poniedzia砶u do pi箃ku opr骳z 渨i箃
d - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzie 寃i箃 Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
f - nie kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw 渨i箃ecznych
H - kursuje codziennie w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw 渨i箃ecznych
h - nie kursuje w Wielk Sobot oraz w dniu 24.XII
HD - kursuje od poniedzia砶u do pi箃ku opr骳z 渨i箃, w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych
przerw 渨i箃ecznych
m - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
n - nie kursuje w Wielk Sobot oraz w dniach 24 i 31.XII
P - kurs pospieszny
S - kursuje w dni nauki szkolnej
V - kurs przyspieszony