Rozk砤d wa縩y od: 01.03.2020
KSI石POL I -TANEW
ROZKD ODJAZD覹 Wszystkie stanowiska
Kierunek przez Godziny odjazdu
G覼D LIPI裇KI BISZCZA I 11:37 D 3 15:52 S 3
BISZCZA III
HORYNIEC ZDR覬 LUBACZ覹 17:45 dhV 2
HORYNIEC ZDR覬 KOWA 849/68 12:34 dP* 2
LUBACZ覹
KOZAKI przy dr.gmi. TARNOGR覦 11:33 S 2
DORBOZY
KSI石POL SZKO 07:38 S 3
LUBACZ覹 TARNOGR覦 07:01 S 2
OBSZA APTEKA
LUBACZ覹 ul. S硂wackiego 02 06:35 HD 2
LUCH覹 DOLNY II TARNOGR覦 08:20 D 3 13:56 D(6)n 3
LUCH覹 DOLNY III TARNOGR覦 11:01 D 3 15:58 D 3
KOWA 849/68 SZOSTAKI 15:47 S 2
POTOK G覴NY SKRZ. BISZCZA I 14:47 S 3 15:52 HD 3
BISZCZA III
POTOK G覴NY SKRZ. TARNOGR覦 15:40 S 2
RZESZ覹 D.A. TARNOGR覦 08:05 a 2 15:15 5fnd 2
LE疉JSK D.A. 16:35 7fnd 2
SZARAJ覹KA SKRZ. PSY I skrz. 2 11:32 S 3 13:56 S 3
PSY II 15:51 S 3
SZARAJ覹KA SKRZ. TARNOGR覦 06:23 HDm 3
TARNOGR覦 Rynek 07:28 D 3 09:18 D 3
10:18 D6n 3 13:03 D 3
15:36 HD 3 16:28 D 3
17:48 D6n 3 19:31 Dm 3
WOLA OBSZANSKA III PSY I skrz. 2 15:42 HDm 3
PSY II
WOLA OBSZANSKA III TARNOGR覦 14:50 S 2 15:45 S 2
R盈ANIEC SZKO
W覮KA BISKA KSI石POL Szk. 12:59 S 3
W覮KA BISKA KSI石POL Szk. 14:51 S 3
疉RY II
ZAMCH SKR KOWA 849/68 09:09 S 2 10:39 S 2
11:59 D 2 14:47 D 2
15:24 S 2 16:19 D 2
ZAMCH SKR KOWA 849/68 13:47 D7*dm 2
DORBOZY
疉RY II KSI石POL Szk. 06:30 S 3
OZNACZENIA KURS覹
(6) - kursuje w soboty na trasie Bi砱oraj DA - Tarnogr骴 Rynek
* - na kursie w Bi砱oraju mo縠 nast筽i przesiadka do innego pojazdu
5 - kursuje w pi箃ki
6 - kursuje w soboty
7 - kursuje w niedziele
7* - Kursuje w niedziele w roku szkolnym
a - nie kursuje w pierwszy dzie 寃i箃 Wielkanocnych oraz w dniu 25.XII
D - kursuje od poniedzia砶u do pi箃ku opr骳z 渨i箃
d - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzie 寃i箃 Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
f - nie kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw 渨i箃ecznych
H - kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw 渨i箃ecznych
h - nie kursuje w Wielk Sobot oraz w dniu 24.XII
HD - kursuje od poniedzia砶u do pi箃ku opr骳z 渨i箃, w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych
przerw 渨i箃ecznych
m - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
n - nie kursuje w Wielk Sobot oraz w dniach 24 i 31.XII
P - kurs pospieszny
S - kursuje w dni nauki szkolnej
V - kurs przyspieszony