Rozkład ważny od: 01.03.2020
KSIĘŻPOL SZKOŁA
ROZKŁAD ODJAZDÓW Wszystkie stanowiska
Kierunek przez Godziny odjazdu
BIŁGORAJ PL. W. 07:06 S 1 07:16 Dm 1
BIŁGORAJ PL. W. KSIĘŻPOL TANEW 06:20 D 1 06:51 S 1
06:51 HDm 1 07:10 D*6*n 1
08:16 D 1
BIŁGORAJ PL. W. ZANIE 07:08 S 1
BIŁGORAJ,D.A 07:45 S 1 07:50 S 1
14:40 S 1 14:46 S 1
15:41 S 1 16:34 S 1
BIŁGORAJ,D.A KSIĘŻPOL TANEW 08:19 S 1 09:10 D 1
09:55 D 1 10:55 D6n 1
11:44 S 1 12:00 D 1
12:59 HD 1 13:50 D 1
15:21 D*6*n 1 16:30 HDm 1
18:20 Dm 1 20:00 Dm 1
BIŁGORAJ,D.A ZANIE 13:45 S 1
MAJDAN ST.
GÓZD LIPIŃSKI BISZCZA I 11:39 D 1 15:54 S 1
BISZCZA III
LUCHÓW DOLNY II TARNOGRÓD 08:22 D 1 13:58 D(6)n 1
LUCHÓW DOLNY III TARNOGRÓD 11:03 D 1 16:00 D 1
POTOK GÓRNY SKRZ. BISZCZA I 14:49 S 1 15:54 HD 1
BISZCZA III
SZARAJÓWKA I, 2956L/14 PŁUSY II 14:35 S 1
KORCHÓW V
SZARAJÓWKA SKRZ. PŁUSY I skrz. 2 11:34 S 1 13:58 S 1
PŁUSY II 15:53 S 1
SZARAJÓWKA SKRZ. TARNOGRÓD 06:25 HDm 1
TARNOGRÓD Rynek 07:30 D 1 09:20 D 1
10:20 D6n 1 13:05 D 1
15:38 HD 1 16:30 D 1
17:50 D6n 1 19:33 Dm 1
WOLA OBSZANSKA III PŁUSY I skrz. 2 15:44 HDm 1
PŁUSY II
WÓLKA BISKA 13:01 S 1 13:40 S 1
WÓLKA BISKA ŻARY II 14:53 S 1
ŻARY II 06:32 S 1 12:45 S 1
OZNACZENIA KURSÓW
(6) - kursuje w soboty na trasie Biłgoraj DA - Tarnogród Rynek
*6* - kursuje w soboty na trasie Tarnogród Rynek - Biłgoraj DA
6 - kursuje w soboty
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
H - kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych
HD - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt, w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych
  przerw świątecznych
m - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII
S - kursuje w dni nauki szkolnej