Rozk砤d wa縩y od: 20.08.2018
KORCZ覹 835/108
ROZKD ODJAZD覹 Wszystkie stanowiska
Kierunek przez Godziny odjazdu
ALEKSANDR覹 I SKRZ. MAJDAN NOWY 05:56 S 1 06:41 D 1
07:51 D 1 08:41 D 1
09:41 D 1 10:36 S 1
12:36 D 1 13:31 D 1
14:31 D 1 14:56 S 1
15:33 D 1 16:01 S 1
16:36 D 1
EDWARD覹 BRODZIAKI 12:33 S 1 14:47 S 1
G覼D LIPI裇KI BISZCZA I 11:28 D 1 15:43 S 1
BISZCZA III 15:43 HDm 1
HORYNIEC ZDR覬, AL.Przyje焠i C KOWA 17:37 dhV 1
KOZAKI przy dr.gmi. TARNOGR覦 11:23 S 1
DORBOZY
KSI石POL SZKO MAJDAN ST. 07:08 S 1
ZANIE
LE疉JSK D.A. BISZCZA I 06:47 D 1
POTOK G.SZK.
LUBACZ覹 ul. S硂wackiego 02 KOWA 06:28 HD 1
LUBACZ覹, ul J.S硂wacki 01 TARNOGR覦 06:48 S 1
OBSZA APTEKA
LUCH覹 DOLNY II KSI石POL Szk. 08:02 D 1 13:40 D(6)dn 1
TARNOGR覦
LUCH覹 DOLNY III KSI石POL Szk. 11:09 D 1 15:49 D 1
TARNOGR覦
KOWA 849/68 SZOSTAKI 15:38 S 1
KOWA II SZK. SZARAJ覹KA 12:28 S 1
SZOSTAKI
MARKOWICZE CEG. 835/112 07:04 S 1
OBSZA APTEKA 863/37 KORCH覹 I 15:33 HDm 1
KORCH覹 V
OBSZA APTEKA 863/37 TARNOGR覦 15:34 S 1
R盈ANIEC SZKO
POTOK G.SKRZ. 2961L/11, 2961L/ BISZCZA I 14:38 S 1
BISZCZA III
POTOK G.SKRZ. 2961L/11, 2961L/ TARNOGR覦 15:29 S 1
RZESZ覹 D.A. TARNOGR覦 07:53 a 1 15:08 5fd 1
LE疉JSK D.A. 16:28 7fnd 1
SZARAJ覹KA SKRZ. KORCH覹 I 11:23 S 1 13:48 S 1
KORCH覹 V 15:28 S 1
TARNOGR覦 Rynek KSI石POL Szk. 06:14 D 1 07:19 D 1
09:24 D6dn 1 10:24 D 1
12:09 D 1 15:27 HD 1
16:16 D 1 17:29 D6dn 1
WOLA OBSZANSKA III TARNOGR覦 14:39 S 1
R盈ANIEC SZKO
W覮KA BISKA KSI石POL Szk. 14:28 S 1
疉RY II
W覮KA BISKA MAJDAN ST. 12:32 S 1
ZANIE
ZAMCH SKR KOWA 08:58 S 1 10:28 S 1
11:48 D 1 13:38 Ddm* 1
14:38 D 1 15:13 S 1
16:08 D 1
ZYNIE OSP, 12 KSI石POL Szk. 06:33 S 1
OZNACZENIA KURS覹
(6) - kursuje w soboty na trasie Bi砱oraj DA - Tarnogr骴 Rynek
* - nie kursuje w soboty i w dzie Bo縠go Cia砤
5 - kursuje w pi箃ki
6 - kursuje w soboty
7 - kursuje w niedziele
a - nie kursuje w pierwszy dzie 寃i箃 Wielkanocnych oraz w dniu 25.XII
D - kursuje od poniedzia砶u do pi箃ku opr骳z 渨i箃
d - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzie 寃i箃 Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
f - nie kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw 渨i箃ecznych
H - kursuje codziennie w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw 渨i箃ecznych
h - nie kursuje w Wielk Sobot oraz w dniu 24.XII
HD - kursuje od poniedzia砶u do pi箃ku opr骳z 渨i箃, w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych
przerw 渨i箃ecznych
m - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
n - nie kursuje w Wielk Sobot oraz w dniach 24 i 31.XII
S - kursuje w dni nauki szkolnej
V - kurs przyspieszony