Rozk砤d wa縩y od: 11.12.2017
KORCZ覹 SZKO 835/106
ROZKD ODJAZD覹 Wszystkie stanowiska
Kierunek przez Godziny odjazdu
EDWARD覹 BRODZIAKI 12:30 S 1 14:44 S 1
G覼D LIPI裇KI BISZCZA I 11:25 D 1 15:40 S 1
BISZCZA III 15:40 HDm 1
KOZAKI przy dr.gmi. TARNOGR覦 11:20 S 1
DORBOZY
KSI石POL SZKO MAJDAN ST. 07:05 S 1
ZANIE
LE疉JSK D.A. BISZCZA I 06:45 D 1
POTOK G.SZKO
LUBACZ覹 ul. S硂wackiego KOWA 06:25 HCd 1 17:41 dg 1
LUBACZ覹 ul. S硂wackiego TARNOGR覦 06:45 S 1
OBSZA APTEKA
LUCH覹 DOLNY II KSI石POL Szk. 08:00 D 1 13:38 D(6)dn 1
TARNOGR覦
LUCH覹 DOLNY III KSI石POL Szk. 11:07 D 1 15:47 D 1
TARNOGR覦
KOWA 849/68 SZOSTAKI 15:35 S 1
KOWA II SZK. SZARAJ覹KA 12:25 S 1
SZOSTAKI
MARKOWICZE CEG. 835/112 07:01 S 1
OBSZA APTEKA 863/37 KORCH覹 I 15:30 HDm 1
KORCH覹 V
OBSZA APTEKA 863/37 TARNOGR覦 15:31 S 1
R盈ANIEC SZKO
POTOK G.SKRZ. BISZCZA I 14:35 S 1
BISZCZA III
POTOK G.SKRZ. TARNOGR覦 15:26 S 1
RZESZ覹 D.A. TARNOGR覦 07:50 a 1 15:05 5fnd 1
LE疉JSK D.A. 16:25 7fnd 1
SZARAJ覹KA SKRZ. KORCH覹 I 11:20 S 1 13:45 S 1
KORCH覹 V 15:25 S 1
TARNOGR覦 Rynek KSI石POL Szk. 06:12 D 1 07:17 D 1
09:22 D6dn 1 10:22 D 1
12:07 D 1 15:25 HD 1
16:14 D 1 17:27 D6dn 1
WOLA OBSZANSKA III TARNOGR覦 14:36 S 1
R盈ANIEC SZKO
W覮KA BISKA KSI石POL Szk. 14:25 S 1
疉RY II
W覮KA BISKA MAJDAN ST. 12:30 S 1
ZANIE
ZAMCH SKR KOWA 08:55 S 1 10:25 S 1
11:45 D 1 13:35 7-5dm* 1
14:35 D 1 15:10 S 1
16:05 D 1
ZYNIE OSP, 12 KSI石POL Szk. 06:30 S 1
OZNACZENIA KURS覹
(6) - kursuje w soboty na trasie Bi砱oraj DA - Tarnogr骴 Rynek
* - nie kursuje w soboty i w dzie Bo縠go Cia砤
5 - kursuje w pi箃ki
6 - kursuje w soboty
7 - kursuje w niedziele
7-5 - kursuje od niedzieli do pi箃ku opr骳z 渨i箃
a - nie kursuje w pierwszy dzie 寃i箃 Wielkanocnych oraz w dniu 25.XII
C - kursuje w soboty, niedziele i 渨i阾a
D - kursuje od poniedzia砶u do pi箃ku opr骳z 渨i箃
d - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzie 寃i箃 Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
f - nie kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw 渨i箃ecznych
g - nie kursuje w dniu 24.XII
H - kursuje codziennie w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw 渨i箃ecznych
HD - kursuje od poniedzia砶u do pi箃ku opr骳z 渨i箃, w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych
przerw 渨i箃ecznych
m - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
n - nie kursuje w Wielk Sobot oraz w dniach 24 i 31.XII
S - kursuje w dni nauki szkolnej
uwagazm  kopia.bmp