Rozk砤d wa縩y od: 10.12.2018
KORCZ覹 SZKO 835/106
ROZKD ODJAZD覹 Wszystkie stanowiska
Kierunek przez Godziny odjazdu
ALEKSANDR覹 I SKRZ. MAJDAN NOWY 05:54 S 1
06:39 D 1
07:49 D 1
08:39 D 1
09:39 D 1
10:34 S 1
13:29 D 1
14:29 D 1
14:54 S 1
15:31 D 1
15:59 S 1
16:34 D 1
EDWARD覹 BRODZIAKI 12:35 S 1
14:44 S 1
G覼D LIPI裇KI BISZCZA I 11:25 D 1
BISZCZA III 15:40 S 1
15:40 HDm 1
HORYNIEC ZDR覬 KOWA 849/68 17:35 dhV 1
KOZAKI przy dr.gmi. TARNOGR覦 11:20 S 1
DORBOZY
KSI石POL SZKO MAJDAN ST. 07:05 S 1
ZANIE
LIPINY DOLNE TARNOGR覦 11:51 S 1
LUBACZ覹 ul. S硂wackiego 02 KOWA 849/68 06:25 HD 1
LUBACZ覹, ul J.S硂wacki 01 TARNOGR覦 06:45 S 1
OBSZA APTEKA
LUCH覹 DOLNY II KSI石POL Szk. 08:10 D 1
TARNOGR覦 13:46 D(6)dn 1
LUCH覹 DOLNY III KSI石POL Szk. 10:50 D 1
TARNOGR覦 15:47 D 1
KOWA 849/68 SZOSTAKI 15:35 S 1
KOWA II SZK. 2943L/18 SZARAJ覹KA 12:25 S 1
SZOSTAKI
MARKOWICZE CEG. 835/112 07:01 S 1
OBSZA APTEKA 863/37 KORCH覹 I 15:30 HDm 1
KORCH覹 V
OBSZA APTEKA 863/37 TARNOGR覦 15:31 S 1
R盈ANIEC SZKO
POTOK G.SKRZ. 2961L/11, 2961L/ BISZCZA I 14:35 S 1
BISZCZA III
POTOK G.SKRZ. 2961L/11, 2961L/ TARNOGR覦 15:26 S 1
RZESZ覹 D.A. TARNOGR覦 07:50 a 1
LE疉JSK D.A. 15:05 5fd 1
16:25 7fnd 1
SZARAJ覹KA SKRZ. KORCH覹 I 06:10 D 1
KORCH覹 V 11:20 S 1
13:45 S 1
15:25 S 1
TARNOGR覦 Rynek KSI石POL Szk. 06:12 S 1
07:17 D 1
09:07 D6dn 1
10:07 D 1
12:52 D 1
15:25 HD 1
16:17 D 1
17:37 D6dn 1
WOLA OBSZANSKA III TARNOGR覦 14:36 S 1
R盈ANIEC SZKO
W覮KA BISKA KSI石POL Szk. 14:25 S 1
疉RY II
W覮KA BISKA MAJDAN ST. 12:30 S 1
ZANIE
ZAMCH SKR KOWA 849/68 08:55 S 1
10:25 S 1
11:45 D 1
13:35 D7*dm 1
14:35 D 1
15:10 S 1
16:05 D 1
ZYNIE OSP, 12 KSI石POL Szk. 06:30 S 1
OZNACZENIA KURS覹
(6) - kursuje w soboty na trasie Bi砱oraj DA - Tarnogr骴 Rynek
5 - kursuje w pi箃ki
6 - kursuje w soboty
7 - kursuje w niedziele
7* - Kursuje w niedziele w roku szkolnym
a - nie kursuje w pierwszy dzie 寃i箃 Wielkanocnych oraz w dniu 25.XII
D - kursuje od poniedzia砶u do pi箃ku opr骳z 渨i箃
d - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzie 寃i箃 Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
f - nie kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw 渨i箃ecznych
H - kursuje codziennie w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw 渨i箃ecznych
h - nie kursuje w Wielk Sobot oraz w dniu 24.XII
HD - kursuje od poniedzia砶u do pi箃ku opr骳z 渨i箃, w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych
przerw 渨i箃ecznych
m - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
n - nie kursuje w Wielk Sobot oraz w dniach 24 i 31.XII
S - kursuje w dni nauki szkolnej
V - kurs przyspieszony