Rozk砤d wa縩y od: 15.07.2019
KORCH覹 V
ROZKD ODJAZD覹 Wszystkie stanowiska
Kierunek przez Godziny odjazdu
BIORAJ PL. W. KORCH覹 I 07:00 D 1
KSI石POL TANEW
BIORAJ,D.A KORCH覹 I 15:16 S 1 16:05 S 1
KSI石POL TANEW
BIORAJ,D.A KSI石POL Szk. 07:36 S 1
KORCH覹 VI 2956L/13 07:36 S 1 13:49 S 1
KSI石POL SZKO 13:51 S 1
KSI石POL SZKO KORCH覹 I 14:24 S 1
MARKOWICZE, CEG. 835/111 KORCH覹 I 12:26 S 1
KSI石POL TANEW
SZARAJ覹KA SKRZ. 06:41 HD 1 11:50 S 1
14:14 S 1 14:48 S 1
15:54 S 1
WOLA OBSZANSKA III KORCH覹 III 16:00 HDm 1
TARNOGR覦
OZNACZENIA KURS覹
D - kursuje od poniedzia砶u do pi箃ku opr骳z 渨i箃
H - kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw 渨i箃ecznych
m - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
S - kursuje w dni nauki szkolnej