Rozk砤d wa縩y od: 15.07.2019
KORCH覹 II 2956l/03
ROZKD ODJAZD覹 Wszystkie stanowiska
Kierunek przez Godziny odjazdu
BIORAJ PL. W. KORCH覹 I 07:06 D 1
KSI石POL TANEW
BIORAJ,D.A KORCH覹 I 15:26 S 1 16:11 S 1
KSI石POL TANEW
BIORAJ,D.A KSI石POL Szk. 07:42 S 1
KORCH覹 VI 2956L/13 07:30 S 1 13:43 S 1
KSI石POL SZKO 13:57 S 1
KSI石POL SZKO KORCH覹 I 13:31 S 1 14:29 S 1
MARKOWICZE, CEG. 835/111 KORCH覹 I 12:36 S 1
KSI石POL TANEW
SZARAJ覹KA SKRZ. KORCH覹 V 11:44 S 1 14:08 S 1
14:43 S 1 15:48 S 1
WOLA OBSZANSKA III KORCH覹 V 15:54 HDm 1
KORCH覹 III
OZNACZENIA KURS覹
D - kursuje od poniedzia砶u do pi箃ku opr骳z 渨i箃
H - kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw 渨i箃ecznych
m - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
S - kursuje w dni nauki szkolnej