Rozk砤d wa縩y od: 15.07.2019
KORCH覹 IV
ROZKD ODJAZD覹 Wszystkie stanowiska
Kierunek przez Godziny odjazdu
BIORAJ PL. W. KORCH覹 I 07:02 D 1
KSI石POL TANEW
BIORAJ,D.A KORCH覹 I 15:18 S 1 16:07 S 1
KSI石POL TANEW
BIORAJ,D.A KSI石POL Szk. 07:38 S 1
KORCH覹 VI 2956L/13 07:34 S 1 13:47 S 1
KSI石POL SZKO 13:53 S 1
KSI石POL SZKO KORCH覹 I 14:25 S 1
MARKOWICZE, CEG. 835/111 KORCH覹 I 12:28 S 1
KSI石POL TANEW
SZARAJ覹KA SKRZ. 06:40 HD 1
SZARAJ覹KA SKRZ. KORCH覹 V 11:48 S 1 14:12 S 1
14:47 S 1 15:52 S 1
WOLA OBSZANSKA III KORCH覹 III 16:02 HDm 1
TARNOGR覦
WOLA OBSZANSKA III KORCH覹 V 15:58 HDm 1
KORCH覹 III
OZNACZENIA KURS覹
D - kursuje od poniedzia砶u do pi箃ku opr骳z 渨i箃
H - kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw 渨i箃ecznych
m - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
S - kursuje w dni nauki szkolnej