Rozkład ważny od: 28.09.2020
DEREŹNIA ZAGR. 03 04
ROZKŁAD ODJAZDÓW Wszystkie stanowiska
Kierunek przez Godziny odjazdu
BIŁGORAJ PL. W. 07:29 S 1 11:15 D 1
13:11 D 1 14:16 S 1
15:12 Dm 1 18:04 Dm 1
KULASZE DEREŹNIA 15:35 S 2
MAJDAN STARY DEREŹNIA III 04:57 D 2 12:47 D 2
13:52 S 2 14:47 D 2
MAJDAN STARY ZA GÓRĄ DEREŹNIA III 08:25 S 2 16:32 S 2
17:22 Dm 2
MARKOWICZE Z-D DEREŹNIA III 13:12 S 2 14:06 S 2
NADRZECZE WIEŚ BIŁGORAJ PL.WOL 05:29 D 1 06:22 S 1
07:10 D 1 08:18 S 1
08:52 S 1 14:22 S 1
16:04 S 1 17:02 S 1
ZANIE DEREŹNIA III 05:52 D 2 06:40 D 2
07:35 S 2 10:32 D 2
15:27 S 2
OZNACZENIA KURSÓW
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
m - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
S - kursuje w dni nauki szkolnej