Rozkład ważny od: 24.09.2020
DEREŹNIA ZAGRODY I SZK. 05 06
ROZKŁAD ODJAZDÓW Wszystkie stanowiska
Kierunek przez Godziny odjazdu
BIŁGORAJ PL. W. 07:27 S 1 11:14 D 1
13:10 D 1 14:14 S 1
15:11 Dm 1 18:03 Dm 1
KULASZE DEREŹNIA 15:37 S 2
MAJDAN STARY DEREŹNIA III 04:58 D 2 12:48 D 2
13:53 S 2 14:48 D 2
MAJDAN STARY ZA GÓRĄ DEREŹNIA III 08:26 S 2 16:33 S 2
17:23 Dm 2
MARKOWICZE Z-D DEREŹNIA III 13:13 S 2 14:08 S 2
NADRZECZE WIEŚ BIŁGORAJ PL.WOL 05:27 D 1 06:21 S 1
07:09 D 1 08:17 S 1
08:51 S 1 14:21 S 1
16:03 S 1 17:01 S 1
ZANIE DEREŹNIA III 05:53 D 2 06:41 D 2
07:36 S 2 10:33 D 2
15:28 S 2
OZNACZENIA KURSÓW
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
m - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
S - kursuje w dni nauki szkolnej