Rozkład ważny od: 24.09.2020
BIŁGORAJ - ZUS 858/14B
ROZKŁAD ODJAZDÓW Wszystkie stanowiska
Kierunek przez Godziny odjazdu
BIŁGORAJ PL. W. 06:35 D 1 06:38 D 1 07:11 D 1
07:20 S 1 07:24 D 1 07:26 D 1
07:28 Dm 1 07:29 S 1 07:31 S 1
07:33 S 1 07:35 S 1 07:37 S 1
07:39 S 1 07:39 S 1 07:41 S 1
07:43 S 1 07:43 S 1 07:44 S 1
08:26 D 1 08:34 D 1 08:37 S 1
08:40 S 1 08:46 S 1 09:27 S 1
11:22 D 1 13:18 D 1 13:40 S 1
13:48 S 1 14:12 S 1 14:26 S 1
15:01 S 1 15:08 Dm 1 15:19 Dm 1
16:31 S 1 18:12 Dm 1
BIŁGORAJ,D.A 07:59 HD 1 09:26 S 1 09:29 S 1
10:12 S 1 11:13 D 1 11:20 S 1
12:18 S 1 12:32 D 1 15:06 S 1
15:37 Dm 1 15:46 D 1 16:52 S 1
18:38 D 1 20:08 Dm 1
BUKOWA IV 10:32 D 1 12:02 S 1 14:24 S 1
15:22 D 1
DĄBROW.IV 06:37 S 1 07:39 S 1 14:19 S 1
15:30 S 1
NADRZECZE WIEŚ BIŁGORAJ PL.WOL 05:37 D 1 06:29 S 1 07:17 D 1
08:25 S 1 08:59 S 1 12:48 S 1
13:43 S 1 14:29 S 1 16:16 S 1
17:09 S 1
OZNACZENIA KURSÓW
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
H - kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych oraz w okresie
  13.03.-27.03
m - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
S - kursuje w dni nauki szkolnej