Rozk砤d wa縩y od: 01.02.2018
BIORAJ PUSZCZA 104
ROZKD ODJAZD覹 Wszystkie stanowiska
Kierunek przez Godziny odjazdu
BANACHY I, 01, 02 14:41 S 1
BIORAJ MEWA III 05:48 Dm 1 06:48 HDm 1
06:50 D 1 08:41 D 1
12:14 S 1 14:04 Dm 1
CIOSMY HUTA KRZESZ. 12:52 S 1
EDWARD覹 BRODZIAKI 12:27 S 1 14:41 S 1
G覼D II S覮 V- SZKO 15:17 S 1
HUTA NOWA
G覼D LIPI裇KI BISZCZA I 11:22 D 1 15:37 S 1
BISZCZA III 15:37 HDm 1
HORYNIEC ZDR覬, AL.Przyje焠i C KOWA 17:32 dhV 1
LUBACZ覹
KOZAKI przy dr.gmi. TARNOGR覦 11:17 S 1
DORBOZY
KRZESZ覹, 02 HARASIUKI 13:32 S 1 15:27 S 1
LIPINY DOLNE II 15:27 HDm 1
KSI石POL SZKO MAJDAN ST. 07:02 S 1
ZANIE
KULASZE DERE廚IA 15:26 S 1
LE疉JSK D.A. BISZCZA I 06:42 D 1
POTOK G.SZKO
LUBACZ覹 ul. S硂wackiego KOWA 06:22 HCd 1
LUBACZ覹 ul. S硂wackiego TARNOGR覦 06:42 S 1
OBSZA APTEKA
LUCH覹 DOLNY II KSI石POL Szk. 07:58 D 1 13:36 D(6)dn 1
TARNOGR覦
LUCH覹 DOLNY III KSI石POL Szk. 11:04 D 1 15:44 D 1
TARNOGR覦
KOWA 849/68 SZOSTAKI 15:32 S 1
KOWA II SZK. SZARAJ覹KA 12:22 S 1
SZOSTAKI
MAJDAN ST. SZK. DERE廚IA III 12:38 S 1
MALENNIK KOL. ZORY III 08:02 Dm 1
LIPINY DOLNE II
MARKOWICZE CEG. 835/112 06:57 S 1
MARKOWICZE Z-D DERE廚IA III 13:48 S 1
ZANIE
MAZIARNIA S覮 V- SZKO 11:22 Dm 1
BIDACZ覹 N.
OBSZA APTEKA 863/37 KORCH覹 I 15:27 HDm 1
KORCH覹 V
OBSZA APTEKA 863/37 TARNOGR覦 15:28 S 1
R盈ANIEC SZKO
POTOK G.SKRZ. BISZCZA I 14:32 S 1
BISZCZA III
POTOK G.SKRZ. TARNOGR覦 15:23 S 1
ROGALE SKRZ. DERE廚IA III 14:33 S 1
RUDA SOLSKA III 06:32 D 1 07:25 S 1
07:37 HD 1 10:16 D 1
12:36 S 1 14:21 S 1
15:27 Dm 1
RYCZKI ZORY III 05:52 S 1 16:02 S 1
RZESZ覹 D.A. HARASIUKI 10:42 ndw 1
LE疉JSK D.A.
RZESZ覹 D.A. TARNOGR覦 07:47 a 1 15:02 5fnd 1
LE疉JSK D.A. 16:22 7fnd 1
SIERAK覹 I ZORY III 14:12 Dm 1
ST.WOLA ul.Okulickiego D.A. HARASIUKI 10:02 DV 1
LIPINY DOLNE II
SZARAJ覹KA SKRZ. KORCH覹 I 11:17 S 1 13:42 S 1
KORCH覹 V 15:22 S 1
TARNOGR覦 Rynek KSI石POL Szk. 06:09 D 1 07:14 D 1
09:19 D6dn 1 10:19 D 1
12:04 D 1 15:22 HD 1
16:11 D 1 17:24 D6dn 1
WOLA OBSZANSKA III TARNOGR覦 14:33 S 1
R盈ANIEC SZKO
W覮KA BISKA KSI石POL Szk. 14:22 S 1
疉RY II
W覮KA BISKA MAJDAN ST. 12:27 S 1
ZANIE
ZAMCH SKR KOWA 08:52 S 1 10:22 S 1
11:42 D 1 13:32 7-5dm* 1
14:32 D 1 15:07 S 1
16:02 D 1
ZYNIE OSP, 12 KSI石POL Szk. 06:27 S 1
OZNACZENIA KURS覹
(6) - kursuje w soboty na trasie Bi砱oraj DA - Tarnogr骴 Rynek
* - nie kursuje w soboty i w dzie Bo縠go Cia砤
5 - kursuje w pi箃ki
6 - kursuje w soboty
7 - kursuje w niedziele
7-5 - kursuje od niedzieli do pi箃ku opr骳z 渨i箃
a - nie kursuje w pierwszy dzie 寃i箃 Wielkanocnych oraz w dniu 25.XII
C - kursuje w soboty, niedziele i 渨i阾a
D - kursuje od poniedzia砶u do pi箃ku opr骳z 渨i箃
d - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzie 寃i箃 Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
f - nie kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw 渨i箃ecznych
H - kursuje codziennie w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw 渨i箃ecznych
h - nie kursuje w Wielk Sobot oraz w dniu 24.XII
HD - kursuje od poniedzia砶u do pi箃ku opr骳z 渨i箃, w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych
przerw 渨i箃ecznych
m - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
n - nie kursuje w Wielk Sobot oraz w dniach 24 i 31.XII
S - kursuje w dni nauki szkolnej
V - kurs przyspieszony
w - nie kursuje w dzie Bo縠go Cia砤