Rozk砤d wa縩y od: 10.12.2018
BIORAJ PUSZCZA 13A
ROZKD ODJAZD覹 Wszystkie stanowiska
Kierunek przez Godziny odjazdu
ALEKSANDR覹 I SKRZ. MAJDAN NOWY 05:52 S 1
06:37 D 1
07:47 D 1
08:37 D 1
09:37 D 1
10:32 S 1
13:27 D 1
14:27 D 1
14:52 S 1
15:29 D 1
15:57 S 1
16:32 D 1
ALEKSANDR覹 I SKRZ. SM覮SKO MA SK 07:27 D 1
12:32 D 1
BANACHY I, 01, 02 14:39 S 1
BIORAJ MEWA III 05:48 Dm 1
06:43 D 1
06:50 D 1
08:41 D 1
12:14 D 1
14:04 S 1
BIORAJ,D.A 20:28 5fd 1
EDWARD覹 BRODZIAKI 12:32 S 1
14:41 S 1
G覼D II S覮 V- SZKO 15:17 S 1
HUTA NOWA
G覼D LIPI裇KI BISZCZA I 11:22 D 1
BISZCZA III 15:37 S 1
15:37 HDm 1
HORYNIEC ZDR覬 KOWA 849/68 17:32 dhV 1
KOZAKI przy dr.gmi. TARNOGR覦 11:17 S 1
DORBOZY
KRZESZ覹, 02 HARASIUKI 13:32 S 1
LIPINY DOLNE II 15:27 S 1
15:27 HDm 1
KSI石POL SZKO MAJDAN ST. 07:02 S 1
ZANIE
KULASZE DERE廚IA 15:36 S 1
LIPINY DOLNE TARNOGR覦 11:48 S 1
LUBACZ覹 ul. S硂wackiego 02 KOWA 849/68 06:22 HD 1
LUBACZ覹, ul J.S硂wacki 01 TARNOGR覦 06:42 S 1
OBSZA APTEKA
LUCH覹 DOLNY II KSI石POL Szk. 08:08 D 1
TARNOGR覦 13:44 D(6)dn 1
LUCH覹 DOLNY III KSI石POL Szk. 10:47 D 1
TARNOGR覦 15:44 D 1
KOWA 849/68 SZOSTAKI 15:32 S 1
KOWA II SZK. 2943L/18 SZARAJ覹KA 12:22 S 1
SZOSTAKI
MAJDAN STARY DERE廚IA III 05:01 D 1
05:30 D 1
08:18 D 1
09:06 S 1
10:31 D 1
12:36 D 1
13:46 D 1
14:41 Dm 1
16:18 Dm 1
17:10 Dm 1
MARKOWICZE CEG. 835/112 06:57 S 1
MARKOWICZE Z-D DERE廚IA III 14:16 S 1
MAJDAN SZKO
MARKOWICZE Z-D DERE廚IA III 13:16 S 1
ZANIE
MAZIARNIA S覮 V- SZKO 11:22 Dm 1
BIDACZ覹 N.
OBSZA APTEKA 863/37 KORCH覹 I 15:27 HDm 1
KORCH覹 V
OBSZA APTEKA 863/37 TARNOGR覦 15:28 S 1
R盈ANIEC SZKO
POTOK G.SKRZ. 2961L/11, 2961L/ BISZCZA I 14:32 S 1
BISZCZA III
POTOK G.SKRZ. 2961L/11, 2961L/ TARNOGR覦 15:23 S 1
RUDA SOLSKA III 06:32 D 1
07:25 S 1
07:37 HD 1
12:36 S 1
14:21 S 1
15:27 Dm 1
RYCZKI ZORY III 16:02 S 1
RZESZ覹 D.A. HARASIUKI 10:42 ndw 1
KRZESZ覹
RZESZ覹 D.A. TARNOGR覦 07:47 a 1
LE疉JSK D.A. 16:22 7fnd 1
SIERAK覹 I ZORY III 14:12 Dm 1
ST.WOLA ul.Okulickiego D.A. HARASIUKI 10:02 DV 1
LIPINY DOLNE II
SZARAJ覹KA SKRZ. KORCH覹 I 06:07 D 1
KORCH覹 V 11:17 S 1
13:42 S 1
15:22 S 1
TARNOGR覦 Rynek KSI石POL Szk. 06:09 S 1
07:14 D 1
09:04 D6dn 1
10:04 D 1
12:49 D 1
15:22 HD 1
16:14 D 1
17:34 D6dn 1
WOLA OBSZANSKA III TARNOGR覦 14:33 S 1
R盈ANIEC SZKO
W覮KA BISKA KSI石POL Szk. 14:22 S 1
疉RY II
W覮KA BISKA MAJDAN ST. 12:27 S 1
ZANIE
ZAMCH SKR KOWA 849/68 08:52 S 1
10:22 S 1
11:42 D 1
13:32 D7*dm 1
14:32 D 1
15:07 S 1
16:02 D 1
ZANIE DERE廚IA III 06:26 D 1
MAJDAN SZKO 07:16 D 1
15:24 D 1
ZYNIE OSP, 12 KSI石POL Szk. 06:27 S 1
OZNACZENIA KURS覹
(6) - kursuje w soboty na trasie Bi砱oraj DA - Tarnogr骴 Rynek
5 - kursuje w pi箃ki
6 - kursuje w soboty
7 - kursuje w niedziele
7* - Kursuje w niedziele w roku szkolnym
a - nie kursuje w pierwszy dzie 寃i箃 Wielkanocnych oraz w dniu 25.XII
D - kursuje od poniedzia砶u do pi箃ku opr骳z 渨i箃
d - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzie 寃i箃 Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
f - nie kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw 渨i箃ecznych
H - kursuje codziennie w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw 渨i箃ecznych
h - nie kursuje w Wielk Sobot oraz w dniu 24.XII
HD - kursuje od poniedzia砶u do pi箃ku opr骳z 渨i箃, w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych
przerw 渨i箃ecznych
m - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
n - nie kursuje w Wielk Sobot oraz w dniach 24 i 31.XII
S - kursuje w dni nauki szkolnej
V - kurs przyspieszony
w - nie kursuje w dzie Bo縠go Cia砤