Rozkład ważny od: 01.03.2020
BIŁGORAJ UL KRZESZ. I
ROZKŁAD ODJAZDÓW Wszystkie stanowiska
Kierunek przez Godziny odjazdu
BANACHY I, 01, 02 14:43 S 1
BIDACZÓW ST.II 14:16 S 1
KRZESZÓW, 02 13:46 S 1 15:31 S 1
15:31 HDm 1
KULASZE DEREŹNIA 15:31 S 1
MAJDAN STARY DEREŹNIA III 04:55 D 1 12:40 D 1
13:50 S 1 14:45 Dm 1
MAJDAN STARY ZA GÓRĄ DEREŹNIA III 08:23 S 1 16:20 Dm 1
17:20 Dm 1
MARKOWICZE Z-D DEREŹNIA III 13:10 S 1 14:04 S 1
ROGALE SKRZ. DEREŹNIA III 19:15 Dm 1
RUDA SOLSKA III 06:36 D 1 07:29 S 1
07:41 HD 1 12:40 S 1
14:25 S 1 15:31 Dm 1
ZANIE DEREŹNIA III 05:50 D 1 06:38 D 1
07:33 S 1 07:33 HD 1
10:30 D 1 15:25 S 1
15:25 HD 1
OZNACZENIA KURSÓW
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
H - kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych
HD - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt, w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych
  przerw świątecznych
m - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
S - kursuje w dni nauki szkolnej